Medemblik “De Inloop”

Inloopvoorziening

In een inloop kun je op een laagdrempelige manier contact hebben met lotgenoten in een veilige omgeving. Je kunt hier binnenlopen en anderen ontmoeten en sociale contacten opdoen. Het is een plek om vrienden te maken, de stap naar meer ‘meedoen’ in de samenleving of gewoon een kopje koffie te drinken. Hierdoor wordt isolement voorkomen. Daarnaast hebben we een heerlijke lunch of warme maaltijd tijdens onze openingstijden.

Kortom, een plek voor een ieder die zich hier thuis voelt.
Je bent van harte welkom!
“Bij de inloop word ik gestimuleerd om mijn talenten te ontdekken en te gebruiken.”
“Via de inloop heb ik nieuwe vrienden gemaakt.”
“Bij de inloop kan ik mezelf zijn, voel ik me gelijkwaardig en op mijn gemak.”

De Herstelwerkplaats

In de inloop is de herstelwerkplaats te vinden. Hier worden verschillende trainingen georganiseerd gericht op herstel, Dit aanbod is continu in ontwikkeling en kan per doelgroep en vraag verschillen. Er zijn onder andere themabijeenkomsten rondom muziek, vertrouwen en een zelfportret. Maar ook een psychiatrisch café en een schrijfclub. Een voorbeeld van een meerdaagse training is de WRAP (Wellness Recovery Action Plan) waarbij je in kaart brengt wat jou positieve energie geeft, wat triggers zijn richting verminderde (geestelijke) gezondheid en hoe daarbij te handelen (door jezelf, omgeving en hulpverleners). Dit alles met de inzet van ervaringsdeskundigen.

Dagbesteding en individuele begeleiding

Gekoppeld aan de inloop is er de mogelijkheid om deel te nemen aan activiteiten (dagbesteding) en individuele begeleiding. Om gebruik te kunnen maken van dagbesteding en individuele begeleiding is een WMO-indicatie van de gemeente noodzakelijk.

Bij dagbesteding en individuele begeleiding geldt dat er sprake is van een begeleidingstraject. Dit levert structuur en stabiliteit op.

Dagbestedingscoaches bieden begeleiding bij activiteiten met ondersteuning van vrijwilligers. De begeleiding bestaat uit doelgericht werken aan participatie en zelfredzaamheid. Dit kan zowel in groepsverband als individueel.
Activiteiten zijn onder andere:
• (leren)koken,
• bewegen en sportactiviteiten
• creatief / beeldend / muziek / zang
• toeleiding naar vrijwilligerswerk 
• ondersteunen bij algemene vaardigheden, bijvoorbeeld het leren omgaan met computers.

Begeleidingsplan

Op basis van je behandelplan waarin begeleidingsdoelen zijn opgenomen gericht op participatie en zelfredzaamheid worden de activiteiten uitgevoerd. Door gebruik te maken van dagbesteding (op één of meer vaste dagdelen per week) wordt structuur aan de dag en de week geboden. Activiteiten worden op basis van dit begeleidingsplan gestructureerd aangeboden.

Doelen

Begeleiding van GGZ Noord-Holland-Noord richt zich op:
• Bieden van dagstructuur, een voorwaarde voor het dagelijks functioneren;
• Zelfontplooiing: activiteiten die bijdragen aan zelfwaardering, een positief zelfbeeld en oriëntatie op werk
• Voorkomen van isolement / het vergroten van het sociaal netwerk

Er wordt vraaggericht gewerkt en je eigen inbreng wordt op prijs gesteld.

“Door de activiteiten bij de inloop lukt het me om de dag
goed door te komen.”