Binnen het cluster Dagbesteding en Arbeid is Herstel een belangrijk begrip.
Herstel staat voor hoop en perspectief, voor het ontdekken en ontwikkelen van de eigen mogelijkheden en kwaliteiten op alle levensgebieden.
Binnen Dagbesteding en Arbeid geven we er op de volgende manieren vorm aan:

Herstel gerichte activiteiten:

Cursus “Zicht op Herstel”

Het doel van de cursus is om (ex-) cliënten kennis te laten maken met het begrip Herstel en inzicht te geven in hun eigen herstelproces en welke factoren herstelbevorderend zijn en welke belemmerend werken.
De cursus wordt gegeven door Jane Pril, ervaringsmedewerker binnen Dagbesteding & Arbeid, op verschillende locaties in de regio.
Voor informatie kun je terecht bij
Jane Pril, j.pril@ggz-nhn.nl, 06-48426494

Boekvertalingsgroep “Wegen naar Herstel”

Het doel van deze herstelgroep is het vertalen van het boek Pathways to Recovery (Wegen naar Herstel) en onderwijl de inhoud van het boek door te werken, waarbij het eigen herstel aan de orde komt. 

Dit is een zelfhulpboek en komt uit de VS en wordt daar met succes gebruikt door individuele cliënten en door groepen. 
Het boek gebruikt de metafoor van een reis om het proces van herstel aan te geven; wat neem je mee op reis, hoe bereid je je voor, wat voor obstakels kom je tegen, wanneer neem je rust, etc. Verschillende levensdomeinen komen daar bij aan de orde, zoals het hebben van een thuis, dagbesteding en werk, kennis en onderwijs, relaties, intimiteit en seksualiteit, welzijn en spiritualiteit.
Doel is het vertalen van het werkboek uit het Engels naar het Nederlands, het ook aan te passen naar de Nederlandse situatie, en er tegelijk een herstelproces van te maken door met de inhoud aan de slag te gaan.
Wanneer alles vertaald en goedgekeurd is kan het boek in Nederland uitgegeven en gedrukt worden en vervolgens gebruikt worden voor nieuwe herstelgroepen.
Cliënten die meedoen kunnen ook trainer worden voor zo’n volgende groep.

Deze groep draait vanaf april 2009 en komt tweewekelijks bij elkaar op woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur op verschillende AC’s in de regio.
Als je geïnteresseerd bent om mee te doen of informatie wilt kun je contact opnemen met 
Saskia de Veij, s.deveij@ggz-nhn.nl, 06-51731700Herstelkrant

Het doel van de herstelkrant is dat cliënten op een goede manier geïnformeerd worden over initiatieven die er zijn op het gebied van herstel.
Een plek waar herstelverhalen van cliënten gebundeld worden en tot zijn recht komen.

Voor informatie, ideeën en opgave kun je terecht bij 
Saskia de Veij, s.deveij@ggz-nhn.nl, 06-51731700