Ha Lekker Gezond

In Nederland is 47 % te dik. Vanuit de overheid wordt er campagne gevoerd om overgewicht tegen te gaan. Overgewicht geeft namelijk risico’s op ondermeer hart- en vaatziekten, kanker, suikerziekte en ziekte aan de ademhalingsorganen.
Het is bekend dat GGZ-cliënten extra gezondheidsrisico’s lopen vanwege een vaak ongezonde leefstijl, bijwerkingen van psychiatrische medicatie en door de psychiatrische ziekte zelf.Binnen de divisie Langdurende psychiatrie worden daarom alle cliënten (op vrijwillige basis) gescreend op risicoaspecten als hart- en vaatziekten, suikerziekte, cholesterolproblemen en hoge bloeddruk.

Gezonde voeding (en bewegen) is belangrijk om risico’s te verminderen of overgewicht te voorkomen.

Daarom is een project Voeding, "Ha, lekker gezond", gestart.


Ha Lekker Gezond Ha Lekker Gezond
De projectgroep wil de komende jaren meer aandacht voor, betrokkenheid bij en kennis over gezonde voeding bij alle cliënten en hulpverleners binnen de divisie Langdurende psychiatrie verkrijgen. Dit willen we doen door allerlei acties op te zetten en informatie en voorlichting te geven. Daarnaast is het belangrijk dat leefstijl onderdeel uitmaakt van de behandelplanbespreking. Een voorbeeld is een receptenwedstrijd die nu loopt. Op 3 september 2009 is op alle AC’s en in de Bistro te Heiloo aandacht gegeven aan gezonde voeding. Met posters en flyers is dit kenbaar gemaakt.

 

Wij zoeken cliënten voor onze projectgroep

Wij zoeken ook cliënten voor onze projectgroep om ondersteuning te geven aan de doelstellingen. Heeft u interesse en vindt u het leuk om mee te denken en mee te helpen aan de uitvoering van verschillende acties? Neem dan contact op met een van de projectgroepleden (verpleegkundigen uit diverse wijkteams en klinieken) via:

voeding@ggz-nhn.nl

of postadres:

project voeding
Drechterwaard 110
1824CX Alkmaar

 

Ha Lekker Gezond