Veranderingen bij gebruik dagbesteding en begeleiding GGZ-NHN

In 2017 is de werkwijze en toegang tot de WMO dagbesteding in AC’s voor ggz-cliënten die zelfstandig wonen veranderd. Het gaat om een proefperiode van 1 jaar tot eind 2017. Het gaat hierbij om WMO Dagbesteding voor deelnemers die zelfstandig wonen in de regio Alkmaar (gemeenten Alkmaar, Langedijk, Heerhugowaard, Bergen, Heiloo, Castricum en Uitgeest).

Wat verandert er:

· Het is gemakkelijker om naar de dagbesteding te gaan: er is geen uitgebreide indicatie meer nodig.
· Deelnemers kunnen naar de dagbesteding als zij dat nodig hebben: niet meer voor een vast aantal dagdelen per week, maar flexibel. Met alle deelnemers worden afspraken gemaakt over de resultaten en doelen die zij willen behalen met dagbesteding
· In het jaar 2017 wordt er geen eigen bijdrage meer gevraagd voor dagbesteding.

Wat betekent dit voor de huidige deelnemers:

In de praktijk betekent dit dat voor inwoners van de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum, Heiloo, Langedijk en Heerhugowaard geen verlenging van de indicatie meer nodig is om gebruik te kunnen maken van de dagbesteding. Ook de eigen bijdrage vervalt voor de dagbesteding in 2017.

Wat betekent dit voor nieuwe deelnemers:

Nieuwe deelnemers hoeven niet meer naar een WMO-loket van de gemeente voor een indicatie.
De WMO loketmedewerkers zullen regelmatig de locaties van de AC’s in Heiloo, Heerhugowaard en Alkmaar bezoeken. Samen met de deelnemers en/of de begeleiders zullen ze in gesprek gaan om de behoefte en deelname aan dagbesteding te bespreken.

Nieuwe deelnemers die zich wél melden bij een WMO loket van een gemeente zullen worden verwezen naar de locaties voor dagbesteding.

Deze werkwijze geldt gedurende het jaar 2017.

Eigen bijdrage voor andere WMO producten

De eigen bijdrage voor andere WMO producten (bijv. huishoudelijke hulp of individuele begeleiding) blijft wél bestaan. Als u meerdere WMO-producten heeft, blijft u dus een eigen bijdrage betalen! Deze werkwijze geldt gedurende het jaar 2017 (met terugwerkende kracht).

Wat verwacht de gemeente bij nieuwe deelnemers:

De gemeente verwacht van u dat u samen met uw begeleider afspraken maakt over welke resultaten u wenst te bereiken met dagbesteding en welke ondersteuning u daarbij nodig heeft. Dit wordt opgenomen in een begeleidingsplan. De begeleiders van de AC’s zullen u hierover informeren.

GGZ NHN informeert de WMO-consulent van uw gemeente over uw deelname aan de dagbesteding. Indien nodig neemt de consulent contact met u op.

Inwoners van Heerhugowaard en Langedijk kunnen voor vragen terecht bij;
Wilfred van den Hoven - AC Heerhugowaard 088-6565004 of mobiel 06-20547863