De organisatie:

Het cluster dagbesteding en arbeid biedt mensen met een psychiatrische achtergrond hulp bij het vinden van een zinvolle dagbesteding. Vanuit verschillende activiteitencentra (AC’s) worden programma’s aangeboden die gericht zijn op dagbesteding en arbeid in de regio Noord Holland Noord.

Visie:

Dagbesteding maakt deel uit van de behandeling van cliënten binnen GGZ Noord Holland Noord. Samen met de cliënt worden doelen vastgesteld ... lees verder over individuele begeleiding »


Dagbesteding vindt niet alleen binnen de activiteitencentra plaats. Om deze reden wordt samen gewerkt met o.a.: gemeenten, buurthuizen, wijkcentra, WNK, Landzijde en verschillende sportclubs.

 

Link naar onze flyerGebruik van dagbesteding en begeleiding bij GGZ NHN

Dagbesteding en arbeid maakt werk van werk!

Binnen de organisatie van de dagbesteding zijn een 10-tal betaalde werkplekken die specifiek zijn voor cliënten. Op deze manier wordt cliënten de mogelijkheid geboden om werkervaring op te doen in de rol van medewerker en aan CV opbouw te kunnen doen. De opzet is dat deze plekken als opstap dienen naar een betaalde werkplek buiten de organisatie.

 

Het cluster dagbesteding en arbeid biedt de volgende mogelijkheden:


Inloop

De inloop is een ontmoetingsplek binnen een activiteitencentrum. In de inloop zijn voorzieningen die ondersteuning bieden bij het dagelijks leven. Zoals een betaalbare en gezonde maaltijd, en het gebruik van een wasmachine en douche. Er is begeleiding aanwezig in de inloop. Met de begeleiders kunnen cliënten bespreken welke mogelijkheden er zijn voor dagbesteding. Er worden regelmatig themabijeenkomsten georganiseerd. De inloop is toegankelijk voor cliënten die ingeschreven zijn bij één van de wijkteams van de divisie langdurende psychiatrie van de GGZ Noord Holland Noord.

Creatieve en hobbymatige activiteiten:

muziek, schilderen, workshops, koken

Sportieve en bewegingsactiviteiten:

Nordic Walking, zwemmen, fitness, voetbal, volleybal, wandelen

Cursusaanbod:

omgaan met vrije tijd, omgaan met werk, budgetteren, “ken je kracht” (zoeken naar passende dagbesteding)

Arbeidsmatige activiteiten:

montage en inpakwerkzaamheden, werkzaamheden in en rondom de keuken / horeca, lijstenmakerij, houtbewerking, werkzaamheden in de groenvoorziening, drukkerijwerkzaamheden en diverse buitenprojecten.

Activiteiten in het kader van “Herstel”:

cursus “werken met eigen ervaring”, herstelkrant, klankbordgroep. Klik verder naar de pagina Herstel »


 

Aanmelden en indicatie

Meer info over de aanmeldprocedure en CIZ vindt u hier »

Algemene informatie?

Klik hier om een mail naar ons secretariaat te sturen.

 

Voor alle contactgegevens op een rijtje; klik hier »