inloopvoorkant1

Activiteitencentrum Den Helder

Het Activiteiten Centrum (AC) Den Helder biedt mensen met een psychiatrische achtergrond en andere kwetsbare burgers hulp bij het vinden van een passende dagbesteding. Het AC is gelegen in het centrum van Den Helder en biedt de volgende afdelingen: Inloopvoorziening, Houtwerkplaats, Drukkerij ' de Dijk', Arbeidsafdeling, Herstelwerkplaats. Op het terrein van Willemsoord vindt men de werkplaats en galerij van MindsZ. 

Het AC maakt deel uit van de behandeling van clienten binnen GGZ-NHN. Samen met de client worden er doelen vastgesteld in het kader van ontwikkeling, werk en dagbesteding. De vraag van de individuele client staat hierbij centraal. Deelnemen aan dagbestedingsactiviteiten biedt de client praktische mogelijkheden om te werken aan het eigen herstel en ontwikkelproces.

Dagbesteding vindt niet alleen binnen het Activiteiten Centrum plaats maar ook in de omgeving waar men woont. Hiervoor wordt er samengewerkt met buurthuizen, verenigingen, sportclubs, organisaties en bedrijven.

Om te kunnen deelnemen aan activiteiten is een WMO-beschikking nodig wat bij het WMO-loket van uw gemeente kan worden aangevraagd.

De waarden van het Activiteiten Centrum zijn: Veiligheid - Laagdrempeligheid - Gastvrijheid - Respect - Meedoen & Burgerschap

 

Inloop                                                             Drukkerij 'de Dijk'
Tel: 072-5357712                                           Tel: 072-5357713
c.vandervoort@ggz-nhn.nl                              drukkerijdedijk-denhelder@ggz-nhn.nl 

 

Arbeid/Houtafdeling                                  MindsZ
Tel: 072-5357714                                          Tel: 0223-613105
hout-arbeid-denhelder@ggz-nhn.nl                  info-mindsz@ggz-nhn.nl